Menu Zavřeno

Historie Mauricius

Už v 10 století věděli Arabové o existenci ostrova, ale ostrov zůstával neobydlený až do počátku 16. století, kdy se sem dostali první Evropané. Ostrov spravovali postupně 4 země a to Portugalsko, Holandsko, Francie a Anglie.
Ostrov objevil portugalský mořeplavec Pedro Mascarenhas, podle něhož je pojmenováno celé souostroví. Portugalci zde dovezli prasata, skot a veškerý dobytek.
Prvními opravdovími osadníky byli Holanďané,kteří založili první zdejší osadu a pojmenovali podle holanského prince Maurice Van Nassau. Počátkem 18. století ale Holanďané Mauricius opustili a zanechali ho ve zbídačeném stavu.
V roce 1715 připlouvají první Francouzi z nedalekého Reunionu a zakládají na Mauriciu první rozsáhlé manufaktury, staví budovy a především vytvoří z Mauriciusu středisko pěstování cukrové třtiny. Za vlády Froncouzů bylo založeno roku 1735 hlavní město Port Luise pojmenované podle krále Ludvíka XV a to guvernérem Mahe de Labourdonnaisem, podle něhož je pojmenován zase hlavní ostrov Seychel.
Činnost Evropanů bohužel zapříčinila vyhubení endemického nelétavého ptáka DoDo, který vážil až 25 kg a také obřích želv, které sloužili jako potrava námořníkům nebo byly transportovány do Evropy, především do Francie.

V roce 1810 však převzali vládu nad Mauriciem Britové a to až do roku 1968, kdy Mauricius vyhlásil nezávislost.
V současné době je Mauricius republikou s prezidentským systémem. kde vládne jednokomorový parlament. Od Francouzů převzali soudní systém. Vzhledem k rozvinutému turismu a obchodním kontaktům jak s Evropou, Afrikou, ale i s Asijskými zeměmi je Mauricius relativně více ekonomicky rozvinut než jiné Africké státy.